Lõppenud konkursi info. Uue konkursi info leiad SIIT.

Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2014 eeskirjad

1. Osalemine

Võistlusel võib osaleda vaid Eestis ülesvõetud loodusfotodega. Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vastavatesse kategooriatesse.

Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava

Võistlustöid saab esitada kuni 17. märtsini 2014. Tulemused avalikustame 28. aprillil Estonia Kontserdisaalis.

3. Konkursi kategooriad

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, k.a.), noored (kuni 19 a, k.a.) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias:

Loomapildid – Imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.
Looduspildid – Loodusmaastikke, taime- ja seeneriigi esindajaid, looduses esinevaid kujundeid, mustreid ning värvisituatsioone kujutatavad fotod.
Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.

Üldarvestuses hinnatakse töid kaheksas kategoorias:

Loomaportreed – Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis.
Loomad tegutsemas – Loomade iseloomulikku või iseäralikku käitumist näitavad fotod.
Loomad oma keskkonnas –  Loomad osana oma elukeskkonnast.
Taimed ja seened – Puud, põõsad, õistaimed, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened nii lähivõttes kui ka osana keskkonnast.
Maastikupildid – Pildid Eesti loodusmaastikest.
Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.
Vormimängud looduses – Kujundid, mustrid ja värvisituatsioonid looduses. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.
Mustvalge looduspilt – Loodust mustvalgena kujutavad fotod.

4. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.

5. Nõuded fotodele

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt.

Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 3000 pikslit. Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 7500 pikslit.

Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Mustvalge looduspildi kategooriasse võib esitada vaid mustvalgeid, mitte aga näiteks seepiatonaalsuses või muus tehnikas, töid

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates esitamisel olema lisatud fotokirjelduses märge „vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetke või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 300 tähemärki.

Töid saab konkursile esitada 14. veebruarist 2014 avatud võistlustööde esitamise lehel http://laf.looduseomnibuss.ee/upload/ maksimaalselt 15 MB suuruste .jpg failidena.

6. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro.

Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Lisaks tunnustused. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad lisaks auhindadele keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”.

Võidutööde hulgast valitakse välja Looduse Aasta Foto 2014, mida tunnustatakse Suure Hundi tiitli ning peaauhinnaga.

Antakse välja mitmeid eriauhindu, sealhulgas: parim Soome lahe teemaline pilt, parim pilt aasta loomast (viigerhüljes), parim pilt aasta linnust (jäälind), parim pilt aasta liblikast (päevapaabusilm).

7. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitse reeglitest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo. Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata või auhindu ümber jagada.

8. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.
Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildikavasid, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.

9. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

10. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava foto laadimine õnnestus.

Lisainfo:

Peakorraldaja: tel 648 1740, 56 476 297, info@looduseomnibuss.ee (Jaan Riis)
Eeskirjad: tel 56 483 480, heiko@looduseomnibuss.ee (Heiko Kruusi)
Piltide üleslaadimine: tel 56 909 249, mihkel@looduseomnibuss.ee (Mihkel Riis)

info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee
www.facebook.com/looduseomnibuss

Comments are closed.