Lõppenud konkursi info. Uue konkursi info leiad SIIT.

Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2016 eeskirjad

1. Osalemine

Võistlusel võib osaleda Eestis ülesvõetud loodusfotodega, mujal tehtud loodusfotosid võib esitada üksnes kategoorias „Maailma loodus“. Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vastavatesse kategooriatesse.

Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava

Võistlustöid saab esitada kuni 28. märtsini 2016. Tulemused avalikustame 30. aprillil 2016 Estonia Kontserdisaalis.

3. Konkursi kategooriad

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, k.a.), noored (kuni 19 a, k.a.) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias:

Loomapildid – Imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.

Looduspildid – Loodusmaastikke, taime- ja seeneriigi esindajaid, looduses esinevaid kujundeid, mustreid ning värvisituatsioone kujutatavad fotod.

Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.

Üldarvestuses hinnatakse töid üheksas kategoorias:

Loomaportreed – Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad ja teised loomariigi esindajad keskse objektina, tabades nendele iseloomulikku olemust.

Loomad tegutsemas – Loomade iseloomulikku või iseäralikku käitumist näitavad fotod.

Loomad oma keskkonnas – Loomad osana oma elukeskkonnast. Piltidel on võrdselt olulised nii loomad kui ümbritsev olustik.

Taimed ja seened – Puud, põõsad, õistaimed, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened nii lähivõttes kui ka osana keskkonnast.

Maastikupildid – Pildid Eesti loodusmaastikest.

Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.

Vormimängud looduses – Kujundid, mustrid ja värvisituatsioonid looduses. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.

Mustvalge looduspilt – Loodust mustvalgena kujutavad fotod.

Maailma loodus – Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid. Eriti on oodatud fotod, millel võib leida otseseid või kaudseid seoseid Eesti loodusega.

4. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.

5. Nõuded fotodele

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt.

Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 3000 pikslit. Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 7500 pikslit.

Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Mustvalge looduspildi kategooriasse võib esitada vaid mustvalgeid, mitte aga näiteks seepiatonaalsuses või muus tehnikas töid.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti täiendavat infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates esitamisel olema lisatud fotokirjelduses märge „vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetke, pildil kujutatut või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 300 tähemärki.

Töid saab konkursile esitada konkursi kodulehelt http://laf.looduseomnibuss.ee/ maksimaalselt 15 MB suuruste .jpg failidena.

6. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro.

Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Lisaks tunnustused.

Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad lisaks auhindadele keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”.

Võidutööde hulgast valitakse välja Looduse Aasta Foto 2016, mille autorit tunnustatakse Suure Hundi tiitli ning peaauhinnaga.

Antakse välja mitmeid eriauhindu, sealhulgas: parim pilt aasta loomast (mäger), parim pilt aasta linnust (rasvatihane), parim liblikapilt, parim orhideepilt.

7. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitse reeglitest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo. Žüriil on õigus jätta mõni auhind välja andmata või auhindu ümber jagada.

8. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh sotsiaalmeedias), kodulehel, konkursi pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel. Samuti on õigus pildiprogramme esitleda ning pilte konkursi tutvustamiseks kasutada konkursi koostööpartneritel.

Auhinnatud töid võib tasuta kasutada konkursi aasta- ja ülevaatenäitustel, aastaraamatus, koondkogumikes ning konkurssi tutvustavates trükistes.

Muudel eesmärkidel võib pilte kasutada kokkuleppel töö autoriga.

9. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

10. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava foto laadimine õnnestus.

Lisainfo:

Peakorraldaja: tel 648 1740, 56 476 297, info@looduseomnibuss.ee (Jaan Riis)
Eeskirjad: tel 56 483 480, heiko@looduseomnibuss.ee (Heiko Kruusi)
Piltide üleslaadimine: tel 56 909 249, mihkel@looduseomnibuss.ee (Mihkel Riis)

info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee
www.facebook.com/looduseomnibuss