Lõppenud konkursi info. Uue konkursi info leiad SIIT.

Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2017 eeskirjad

1. Osalemine

Võistlusel võib osaleda vaid Eestis ülesvõetud loodusfotodega. Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vastavatesse kategooriatesse.

Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava

Võistlustöid saab esitada kuni 3. aprillini 2017. Tulemused avalikustame 30. aprillil 2017 Estonia Kontserdisaalis.

3. Konkursi kategooriad

3.1 Põhikategooriad

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, k.a.), noored (kuni 19 a, k.a.) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias:

Loomapildid – Imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.
Looduspildid – Loodusmaastikke, taime- ja seeneriigi esindajaid, looduses esinevaid kujundeid, mustreid ning värvisituatsioone kujutatavad fotod.
Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.

Üldarvestuses hinnatakse töid kaheksas kategoorias:

Loomaportreed – Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad ja teised loomariigi esindajad keskse objektina, tabades nendele iseloomulikku olemust.
Loomad tegutsemas – Loomade iseloomulikku või iseäralikku käitumist näitavad fotod.
Loomad oma keskkonnas – Loomad osana oma elukeskkonnast. Piltidel on võrdselt olulised nii looma kui ümbritseva olustiku kujutamine.
Taimed ja seened – Taime- ja seeneriigi vägevust, haprust ja ilu väljendavad fotod. Puud, põõsad, õistaimed, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened nii üksikult kui kooslustena.
Maastikupildid – Pildid Eestit iseloomustavatest maastikest ja maastikuobjektidest.
Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.
Vormimängud looduses – Kujundid, mustrid ja värvisituatsioonid looduses. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.
Mustvalge looduspilt – Loodust mustvalgena kujutavad fotod.

3.2 Erikategooria

Liikuv looduspilt – Loodushetke või nähtuse jäädvustus liikuva pildina. 
Kuni 90 sekundi pikkune loodushetke jäädvustus, mille teema on vastavuses mistahes teise võistluskategooria kirjeldusega.

4. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.
Lisaks kuni 3 tööd liikuva looduspildi erikategoorias.

5. Nõuded töödele

5.1 Fotod

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 3000 pikslit. Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 7500 pikslit.

Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine.

Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid, piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR), piltide teravusala liitmine (focus stacking). Ühes võttepaigas üles võetud liitsäri on lubatud vaid kategoorias “Vormimängud looduses”. Erivõtte kasutamisel tuleb see ära märkida töö kirjelduses kantsulgudega [ ] eristatult pildi lookirjeldusest.

Piltidel ei ole lubatud objektide juurde lisamine või nende eemaldamine (sh raamid, autori nimi jms), va tolmuplekkide või minimaalsete pildi olemust mittemuutvate elementide eemaldamine.

Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Mustvalge looduspildi kategooriasse võib esitada vaid mustvalgeid, mitte aga näiteks seepiatonaalsuses või muus tehnikas töid.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti täiendavat infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates esitamisel olema lisatud fotokirjelduses kantsulgudega eraldatult märge [vangistuses] ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.
Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetke, pildil kujutatut või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 500 tähemärki.

5.2 Liikuvad looduspildid

Liikuva looduspildi erikategooriasse võib esitada 5 kuni 90 sekundi pikkuseid videosid. Liikuva pildina võib esitada üksikut videokaadrit, lühikest monteeritud videolugu, stop-motion või time-lapse tehnikas võtet. Autor peaks arvestama, et videot võidakse esitada ka ilma helita.

Liikuva looduspildi kategoorias esitatav töö võib olla ka koostööprojekt, mis tähendab, et ühel tööl võib olla ka mitu autorit.

Töö peab olema autorite enda tehtud, ning sisaldama vaid autorite endi poolt loodud videomaterjali. Teiste autorite loomingu (näiteks muusika) kasutamine peab olema kooskõlas hea tava ja autorikaitsega. Iga osavõtja peab arvestama autoriõigustega ja garanteerima, et kõik filmis kasutatud on kas originaalne või autoriõigustega kooskõlas.

Videol ei tohi olla algus- ega lõputiitreid, need lisatakse korraldajate poolt kõigile konkursi kontekstis esitletavatele töödele ühtses stiilis. Osalejad peavad kindlustama, et konkursi korraldajatele edastatakse kogu tiitrites viitamist vajaminev informatsioon (näiteks creative commons litsentsi alusel filmis kasutatud muusika puhul).

Videofail peaks olema .mp4 või .mov vormingus H.264, mp4 või mpeg-4 koodekis maksimaalselt 700MB suurune, ning 720p, 1080p või 4K resolutsiooniga. Failinimi peaks olema nimetatud järgneva näite põhjal perekonnanimi_pealkiri_1080p.mp4.

6. Tööde esitamine

Töid saab konkursile esitada konkursi kodulehelt http://laf.looduseomnibuss.ee/ maksimaalselt 15 MB suuruste .jpg failidena.

Videofaile ootame allalaadimislingina meiliaadressile video@looduseomnibuss.ee. Samas kirjas tuleks edastada ka pildi pealkiri ning tekstiline kirjeldus koos töö teostamisel osalenud autorite nimedega. Eelistame järgnevate pilveteenuste (Wetransfer, Google Drive, Dropbox) linke. Videofaili kättesaamisel saadame teile vastavasisulise kinnituse. Otse meili lisana esitatud videofaile konkursil ei arvestata.

7. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro.

Iga vanuserühma iga põhikategoorias antakse välja esimese koha auhind ning lisaks tunnustused.

Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad lisaks auhindadele keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”.

Võidutööde hulgast valitakse välja Aasta Loodusfoto 2017, mille autorit tunnustatakse Aasta Loodusfotograafi tiitli ning peaauhinnaga.

Antakse välja mitmeid eriauhindu, sealhulgas: parim pilt aasta loomast (metskits) ja parim pilt aasta linnust (turteltuvi).

8. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitse reeglitest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo. Žüriil on õigus jätta mõni auhind välja andmata või auhindu ümber jagada.

9. Tööde kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh sotsiaalmeedias ning videokeskkondades), kodulehel, konkursi pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel. Samuti on õigus programme esitleda ning töid konkursi tutvustamiseks kasutada konkursi koostööpartneritel.

Auhinnatud töid võib tasuta kasutada konkursi aasta- ja ülevaatenäitustel, aastaraamatus, koondkogumikes ning konkurssi tutvustavates trükistes.

Muudel eesmärkidel võib pilte kasutada kokkuleppel töö autoriga.

10. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

11. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile esitatud tööde autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava töö laadimine õnnestus.

Lisainfo:
Peakorraldaja: tel 648 1740, 56 476 297, info@looduseomnibuss.ee (Jaan Riis)
Eeskirjad: tel 56 483 480, heiko@looduseomnibuss.ee (Heiko Kruusi)
Tööde esitamise ja liikuva pildi küsimused: tel 56 909 249, mihkel@looduseomnibuss.ee (Mihkel Riis)

info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee

www.facebook.com/looduseomnibuss

Comments are closed.