1. Osalemine

Võistlusel võib osaleda vaid Eestis ülesvõetud loodusfotodega. Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vastavatesse kategooriatesse.

Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10.01.2022.

Tulemused avalikustatakse märtsis 2022.

3. Konkursi kategooriad

3.1 Põhikategooriad

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, k.a.), noored (kuni 19 a, k.a.) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias:

Loomapildid – Imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.

Looduspildid – Loodusmaastikke, taime- ja seeneriigi esindajaid, looduses esinevaid kujundeid, mustreid ning värvisituatsioone kujutavad fotod.

Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, kuid ka konflikte väljendavad fotod.

Üldarvestuses hinnatakse töid kaheksas kategoorias:

Loomaportreed – Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad ja teised loomariigi esindajad keskse objektina, tabades nendele iseloomulikku olemust.

Loomad tegutsemas – Loomade aktiivset tegevust ja iseloomulikku või iseäralikku käitumist näitavad fotod.

Loomade keskkond – Loomade eriilmelisi elupaiku esile tõstvad fotod.

Taimed ja seened – Taime- ja seeneriigi vägevust, haprust ja ilu väljendavad fotod. Puud, põõsad, õistaimed, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened nii üksikult kui kooslustena.

Maastikupildid – Pildid Eestit iseloomustavatest maastikest ja maastikuobjektidest.

Inimene ja loodus – Inimese ja looduse suhteid, nendevahelist kooskõla, aga ka konflikte väljendavad fotod.

Vormimängud looduses – Kujundid, mustrid ja värvisituatsioonid looduses. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.

Mustvalge looduspilt – Loodust mustvalgena kujutavad fotod.

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 20 fotot.

5. Nõuded töödele

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 3000 pikslit. Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 7500 pikslit.

Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine.

Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid, piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR), piltide teravusala liitmine (focus stacking). Ühes võttepaigas üles võetud mitmekordne säritus on lubatud vaid kategoorias Vormimängud looduses. Erivõtte kasutamine tuleb ära märkida kantsulgudega [ ] eristatult uuel real võistlustöö kirjelduse lõpus.

Piltidel ei ole lubatud objektide juurde lisamine või nende eemaldamine (sh raamid, autori nimi jms), va tolmuplekkide või minimaalsete pildi olemust mittemuutvate elementide eemaldamine.

Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Mustvalge looduspildi kategooriasse võib esitada vaid mustvalgeid, mitte aga näiteks seepiatonaalsuses või muus tehnikas töid.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti täiendavat infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates esitamisel olema lisatud fotokirjelduses kantsulgudega eraldatult märge [vangistuses] ja sama kasti sisse lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetke, pildil kujutatut või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 500 tähemärki.

6. Tööde esitamine

Töid saab konkursile esitada konkursi kodulehelt http://laf.looduseomnibuss.ee/ maksimaalselt 20 MB suuruste .jpg failidena.

7. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on 7000 eurot.

Iga vanuserühma igas põhikategoorias valitakse žürii poolt välja kategooria võidupilt. Lisaks tunnustused igas kategoorias.

Võidutööde hulgast valitakse välja Aasta Loodusfoto, mille autorit tunnustatakse Aasta Loodusfotograafi tiitli ning peaauhinnaga.

Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

8. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitse reeglitest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo. Žüriil on õigus jätta mõni auhind välja andmata või auhindu ümber jagada.

9. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh trüki- ja veebiväljaannetes ning sotsiaalmeedias), kodulehel, konkursi pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel. Samuti on õigus pildiprogramme esitleda ning pilte konkursi ning selle tulemuste tutvustamiseks kasutada konkursi koostööpartneritel.

Auhinnatud töid võib tasuta kasutada konkursi aasta- ja ülevaatenäitustel, aastaraamatus, koondkogumikes ning konkurssi tutvustavates trükistes.

Muudel eesmärkidel võib pilte kasutada kokkuleppel töö autoriga.

10. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

11. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile esitatud tööde autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava töö laadimine õnnestus.

Lisainfo:

Peakorraldaja: tel 648 1740, 56 476 297, info@looduseomnibuss.ee (Jaan Riis)

Piltide üleslaadimise ning eeskirjadega seonduvad küsimused: laf@looduseomnibuss.ee

www.looduseomnibuss.ee
www.facebook.com/looduseomnibuss

Comments are closed.